تبلیغات
سرزمین عشق - من آریائیم از نسل آفتاب از شهد ماهتاب

سرزمین عشق

ایران آریایی...

من آریائیم از نسل آفتاب از شهد ماهتاب

آیینی که نه حدیث و روایتی در شک و جهل و بی خردی دارد و نه مقیدات و شرعیاتی دست و پا گیر و خدایش جزعشق و مهر و دوستی نیست و پیامبرش تو هستی و فرزندان تو و در سه کلمه نیکی در پندار و گفتار و کردار و دوازده فرمان  خلاصه میشود
مهربان یاران با سرفرازی و افتخار به جهانیان بگوئید که اوستایی وزرتشتی هستید
از ایران رنگارنگ و عراق و اسرائیل و افغانستان و تاجیکستان تا کردستان بزرگ و سرسبز و آتورپات و سیستان و بلوچستان سوخته تا ارمنستان و دیگر ستانهای جهان تا اروپا و آفریقا و آمریکا و چین  ما  اوستایی وزرتشتی هستیم بس است تقیه و خویشتنداری و همرنگ جماعت خشن و نادان و خودپسند شدن
سالها پس از درگذشت پیامبر اسلام، تازیان که در هنگامه وجود پیامبرشان توانسته بودند بر تمامی قبایل و روستاهای شبه جزیره عربی چیره شوند، بر آن شدند تا با یورش به کشورهای همسایه، قدرت و ثروتشان را افزایش دهند. همچنین آنان به پیامبر قدرت و وحدت آفرینشان در لحظات پایانی زندگیش ارج و احترامی نگذاشتند. آنگاه که او در بستر مرگ از خویشان و یارانش خواست تا برایش برگی و قلمی بیاورند تا او سفارش و وصیت خود را بنویسد، یارانش گفتند که او دیوانه شده و هذیان میگوید. همچنین وقتیکه از جهان رفت، همه پیروانش پیکر او را رها کرده و به جنگ و دعوای خلافت او سرگرم شدند و برای دفنش کسی جز داماد و دخترش نبود. این بی مهری تازیان گریبان شخصیتی را گرفته بود که همه داشت و نداشت تازیان از او آمده بود. ...
 

I am a follower of AVESTA! (Zoroastre)

From AVESTA, wisdom tendency, kindness, Aryan, Persian, Mithraism to Zoroaster, the messenger of well thinking, well talking and well acting to Manes, a thinker and artist who has drown what Buddha and Jesus had thought…to Mazdak, the first socialist in the world to Cyrus the great whom has been mentioned both in Old Testament and history as the saviour of Jews and one who has written the first human rights’ law and also to the Iranians’ artistic, historic, civilized and thoughtful resistance against Arabs’ attack and Islamic fanaticism by means of the quatrains of  scholar Omar Khayyam Neyshapoori and the lyric poems of Hafiz Shirazi … and 7000 years old hills located in Silak Kashan and Pamir plains in Tajikistan and Buddha’s statues in Afghanistan … and fire-temples in Azerbaijan and the burned city in Sistan and Baluchistan… and 7000 years proud history of the people who have lived in Iran’s great plateau by their different culture from Ilamids to Medes.

To find out more about the historical precedent of my people and my country and also about our laic and wise thoughts read this book.

 
 

تازشها به تمدنها آغاز شد

جدا از اینکه تمدنها و سرزمینهای دیگر مورد هجوم و تازش قرار گرفت تجاوز به دختران و زنان نیز در مراحل مختلف دنبال شد از قادسیه نخست در هنگام خلافت عمر تا تازش صدام حسین که هم سرزمین ما ویران شد و هم مردم قتل عام شدند و نیز به بانوان و نوامیس ما تجاوز شد این تجاوز تا محاصره کمپ حجاج ایرانی در عربستان سعودی هنگامیکه آقای خمینی دستور تظاهرات را داده بود ادامه یافت و تا به امروز که دختان رعنای ما در سرزمینهای تازی تن فروشی میکنند این گونه تجاوزات ادامه دارد

 یا میبایست دین جدید را پذیرفت و یا کشته میشد

اما اگر دارایی و سرمایه ای در میان بود، با پرداخت «جزیه» آدمی میتوانست جانش را حفظ کند و با پرداخت مبالغ هنگفت و نجومی، برخی از خانواده های ثروتمند ایرانی توانستند درجه سیادت و آقایی را برای خودشان بخرند و به عنوان سید «زاده تازیان» بر دیگر شهروندان و مسلمانان برتری داشته باشند.

هر چند بخشی دیگر از سادات و سیدها، تازی زاده بوده اند!

 تازیان در آمیزش با ایرانیان سیادت را به فرزندانشان منتقل کرده اند.

 در شرایطی که مردم ایران زیر فشار پذیرش دین و اندیشه ای بودند که از شبه جزیره عربی به آنها تحمیل شده بود، بسیاری از ایرانیان پاک تبار و اندیشمند بر آن شدند تا برای حفظ فرزندان و تبار و جانشان به ظاهر نام و شیوه ای اسلامی داشته باشند، اما در خانه و جمع خویشان مورد اعتماد بر باور کهن اوستایی و زرتشتی خویش پایدار باشند.

 ایرانیان بیشماری چنین شرایط و احوالی داشتند و دارند. 

امروزه در آستانه هزاره سوم میلادی و هفتادویکم میترایی با شرایط ویژه ای که در جهان پدید آمده است، ارتباطات و پیوندها و دستیابی به اطلاعاعات و آگاهیها را آسان نموده و از سویی روزبروز خشونت طلبی و برتری طلبی برخی از ادیان و ایدئولوژیها، قتل و کشتارها، آزار و شکنجها بنام دین و اندیشه توسط مجامع آزاد جهانی محکوم شده و میشودو قدرتهای متمدن و انسانهای آزاده از حق گزینش و آزادی اندیشه و آئین مردم جهان پشتیبانی میکنند و از سوی دیگر وابسته به اندیشه ها و ادیان سیاسی خشونت طلب صحراگردان و برخورداربودن از نامهای تازی موجب تبعیض و تحریمهای مردم در سراسر جهان متمدن شده و میشود، بگونه ایکه میلیونها مسلمان در پی فاجعه یازدهم سپتامبر از شغلهای خود اخراج و بیکار شده اند ... ایرانیان پاکنهاد و نیک اندیش، خویشتنداری قرنها را رها کرده و علنا وابستگی خود را به آئین کهن اهورائی، زرتشتی، مهری و میترائی با سربلندی و افتخار اعلام میکنند. شایان یادآوریست که بر اساس آیه  ۵۲ قرآن در سوره حج، آئین مجوسی که شامل: بودائی، زرتشتی، مانوی، مزدکی، مهری و میترائی میشود، دین یکتاپرست و کتابدار اوستا  شناسائی شده و هیچکس در هیچیک از کشورهای اسلامی اجازه مزاحمت و آزار پیروان آن آئینها را ندارد!

 بدینرو ما: «همبستگی فرهنگ جهانی اوستا- زرتشت » تمامی کسانیکه خود به پذیرش آئین اوستا اعتراف نموده و مواد دوازده گانه را بپذیرند را با آغوش باز پذیرا شده و آنانرا اوستائی زرتشتی شناخته و کارت هویتی آنها را با نامی که خود گزینش خواهند کرد، صادر خواهیم نمود.

 گروه پژوهش ما آماده همکاری با تمامی آریاییانی است که از ریشه و بنیان هویت خویش آگاه نیستند، گروه شجره شناسی  و آزمون اندیشه ای ما اوضاع و احوال و شرایط تمامی درخواست کنندگان را بررسی میکند


+نوشته شده در چهارشنبه 18 فروردین 1389 ساعت11:17 ب.ظ توسط mehdi smb | نظرات |