تبلیغات
سرزمین عشق - اسمون ابری

سرزمین عشق

ایران آریایی...

 

خیلی وقته آسمون نداره هیچ ستاره ای            اخه هوا بارونیه مثله هر اواره ای

    خیلی وقته گریه ی این ابرا بند نیومده               انگاری خورشیده رفته صبرشون سر اومده

    ابرا گریه نکنین دله منم بارونیه                      دله من از دست این ادما دردش اومده

    غم تو دوریه خورشید غم من دوریه یار            اخه اونم بی وفا شدو دیگه نیومده

    نکنه خورشیدم رفته عاشق یکی شده               اخه عشق منم رفته عاشق دیگری شده 

    میدونم سخت ولی دیگه دلتنگی نکن                اخه این روزا دل شکستن عادی شده   

    اسمون ببین که خورشید واسه اشکات اومده     اخه دله اونم واسه تو به درد اومده

    اسمون می ببینی عشق ادما دروغیه                اشکای من خشک شد ولی اون هنوزنیومده

    می بینی حتی عاشقیم به ادما نیومده